Zajištění vhodné úpravy vody Vám zajistí 100% jistotu, že využíváte kvalitní a zdraví prospěšnou vodu. Při výběru vhodné filtrace je vždy dobré vědět jaké nečistoty a kontaminanty jsou ve vodě obsaženy, aby pořízení úpravny bylo přímým a účinným řešením. S tímto Vám rádi poradíme nebo zajistíme analýzu vody.

Největším problémem vody z vodovodního řadu bývá přítomnost chlóru a jeho sloučenin. Chlór bohužel není jediný nepřítel ve vodě, patří tam i dusičnany, dusitany, farmaceutika, pesticidy a mnoho dalších látek. V tomto případě je nejúčinnější řešení vícestupňová úpravna vody, která vyřeší odstranění všech nežádoucích kontaminantů, včetně odstranění nadměrné tvrdosti vody.

Při využívání vlastního zdroje vody, byste měli být ještě obezřetnější a to z důvodu, že sledování kvality vody je jen na vás. Kvalita vody se neustále zhoršuje a opravdu pitná a zdraví prospěšná voda se stává vzácností. V případě bakteriologického znečištění je voda nevhodná i pro používání vody k denní hygieně.

Vlastní zdroj vody (studna, vrt) je převážně více kontaminován než vodovodní řad a zde je tedy nejefektivnější řešení zvolit rovnou vícestupňovou úpravnu na odstranění všech kontaminantů. V případě velmi častého bakteriologického znečištění, doporučujeme kombinaci s germicidní UV lampou. Úpravna vody by měla být vybavena i posilovacím čerpadlem pro zajištění stálého a nekolísavého tlaku.

Pořízení vlastní úpravny vody je v České republice (oproti západním zemím) velmi podceňovaná věc. Vlastní úpravna by měla být nedílnou součástí každé domácnosti využívající vlastní zdroj pitné vody, či připojené na vodovodní řad. Kvalita vody je ovlivňována spousty faktory (zemědělství, průmysl, vodovodní potrubí atd.), který má na vodní zdroje většinou špatný vliv.

Řešení

Zařízení na úpravu vody můžete zvolit centrální (celý dům, byt) nebo lokální (kuchyně) .
Nabízíme velké množství produktů, které účinně odstraňují vybrané látky nebo dodávají čistou vodu v té nejlepší kvalitě bez ohledu na zdroj a kvalitu vody, kterou zrovna máte.

                                                                                                              řešení od 1.490 - 44.900 Kč

Cenová hladina řešení se odvíjí od kvalita zpracování, použitých materiálů, bezpečnostních prvků, provozních nákladů,  účinnosti a typu systému. Závisí především na kvalitě vody, míře tvrdosti, množství nežádoucích látek, zdroji vody atd. Každá voda má svá specifika a je velmi důležité pro určení vhodného zařízení znát její parametry. Obecně nedoporučujeme vybírat filtraci bez konzultace s odborníky. V případě, že Vás zajímá, jak dosáhnout té nejvyšší kvality vody nebo odstranit vybrané látky, kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme. V individuálních případech je možno domluvit návštěvu našeho specialisty, který Vám vysvětlí výhody jednotlivých řešení, nastíní provozní náklady a sdělí veškeré potřebné informace, abyste měli doma to, co opravdu potřebujete.

Některé druhy řešení

Uhlíková filtrace                                                         
Jedná se o kombinaci různých druhů či typů filtračních patron. Tento několika stupňový filtrační systém dokáže z vody odstranit chlór, dusičnany, dusitany, železo, mangan, bakterie a viry, pesticidy, redukuje tvrdost vody, a mnoho dalších nežádoucích látek. Tato metoda je používána pro filtraci vody z vodovodních řadů a studniční vody.
Filtrační systémy mají různá uspořádání jednotlivých filtračních stupňů v závislosti na výrobci zařízení. Design výrobků se liší od výrobce k výrobci. Princip zůstává stejný - odstranění nežádoucích látek mechanickou filtrací.

Sediment (1. nebo 1. a 2. stupeň úpravy)

  • Filtr sedimentu disponuje specifickým označením dle propustnosti 20 µm, 10 µm , 5 µm, nebo 1 µm.
  • Filtr odstraní nečistoty hmotného charakteru jako např. rez, písek, kal, zbytky nečistot z vodovodního potrubí, atd.
  • Filtr sedimentu odstraňí mechanické nečistoty, které by jinak mohly snížit účinnost uhlíkový filtru a následných stupňů filtrace.
  • Filtr sedimentu měníme každých 4-8 měsíců v závislosti na stavu znečištění vstupní vody a typu použitého filtru.
  • Nejspolehlivější způsob jak určit kdy je na čase vyměnit filtrační vložku je použití tzv. manometru. Zjistíme-li úbytek tlaku za filtrem více jak 15-20% oproti tlaku na vstupu vody, je čas filtr vyměnit.

Uhlíkový filtr (2. či 3. stupeň úpravy)

  • Uhlíkový filtr má své specifické označení dle kapacity odstranění chloru.
  • GAC - granulovaný aktivní uhlík , CTO - práškový uhlík, UDF - coconut shell active carbon (aktivní karbon / kokosové skořápky)
  • Uhlíkový filtr odstraní chlór, chloraminy, těžké kovy, trihalometany, pesticidy a mnoho jiných nečistot.
  • Uhlíkový filtr standardně měníme každých 4-8 měsíců v závislosti na kapacitě filtru a kvalitě vstupní vody.
  • Nejspolehlivěji zjistíme nutnost výměny tohoto filtru stanovením zbytkového chlóru pomocí zkušební sady na stanovení chlóru. Pri větší koncentraci chlóru je vhodné instalovat dva stupně uhlíkového filtru za sebou.
Reverzní osmóza                                             
Nejúčinější zařízení pro domácí úpravu vody jsou dozajista systémy, které obsahují jednotku reverzní osmózy. Tento v současné době nejúčinější filtr zarušuje svou konstrukcí tu nejčistčí vodu jakou můžeme získat. Systémy WaterQuality jsou doplněny sadou účinných předfiltrů,mineralizační patronou, která dodává filtrované vodě důležité biogenní prvky celý systém je na výstupu chráněn UV lapou, která zabraňuje kontaminaci vody mikroorganismy.
Jak funguje reverzní osmóza?

Reverzní osmóza je proces, při kterém jsou molekuly vody protlačovány přes polopropustnou membránu o velikosti jednoho póru 0,0001 mikronu tlakem vody. Tímto se oddělí čistá voda, která postupuje k dalšímu stupni doúpravy. Rozpuštěné cizí látky nejsou schopny projít skrze membránu a jsou odvedeny do odpadu, což je nesporná výhoda oproti klasickým filtrům, kde se nečistoty usazují a zkracují tím propustnost i životnost. Membrána reverzní osmózy zaručuje maximální účinnost při odstraňování velmi širokého spektra cizorodých látek a kontaminantů jako jsou např. viry, pesticidy, hormony, dusičnany, dusitany a spousty dalších látek.

Materiál/element

% účinnost

Arsen

88-96

Baryum

96-98

Beryllium

98-99

Cadmium

96-98

Draslík

87-95

Dusičnany

90-93

Fluor

87-93

Hořčík

96

Chlor

87-93

Chrom

96-98

Měď

94-97

Mangan

94-97

Nikl

90-98

Radium

96-98

Rtuť

96-98

Selen

96-99

Sodík

87-93

Stříbro

83-96

Stroncium

96-98

Sírany

96-99

Sulfáty

96-99

Uran

94-95

Vápník

96-98

Zinek

94-97

Železo

95-98

Insekticidy

95-98

Herbicidy

95-98

Tvrdost vody (TDS)

95-98

PCB-polychlorované bifenyly

95-98

Fenol

nad 99

Bílkovina

nad 99

Sacharóza

nad 99

Glukóza

nad 99

Celkem rozpuštěné látky

95%JEDNOTLIVÉ STUPNĚ FILTRAČNÍHO SYSTÉMU


-První stupeň mechanického předčištění vody v systému odstraní mechanické částice větší než 20 mikronů.
-Druhý stupeň odstraní z vody chlor a organické sloučeniny. Pro tento stupeň se používá vložka z granulovaného nebo lisovaného aktivovaného uhlíku.

-Jemné mechanické čištění vody. Tento stupeň odstraní mechanické částice větší než 5 mikronů a zbytkový uhlíkový prach z předchoziho stupně.
-Čtvrtý stupeň filtrace je membrána Reverzní osmózy.  Výkon membrány je cca 10-12 litrů za hodinu v závislosti na provozních podmínkách.

-Zásobní nádoba. Rychlost membránové filtrace je velmi nízká – cca 10-12 litrů za hodinu. Takový průtok není dostačující pro běžné používání systému filtrace vody. Proto součástí systému je zásobní nádoba s obsahem 10 litrů (užiteční objem 8 litrů), ve které se voda akumuluje pro okamžitou spotřebu.

-Uhlíkový postfiltr  díky náplni z granulovaného aktivního uhlíku z kokosové skořápky přidá vodě příjemnou chuť a zároveň odstraní veškeré nepříjemné zápachy.

-Zpětná mineralizace vody pomocí speciálního mineralizátoru . Tato mineralizační patrona obsahuje směs speciálního mineralizačního materiálu pro obohacení čisté vody potřebnými minerály pro lidské tělo. Dle zkušeností výrobce se zpětná mineralizace provádí na úrovni: Ca2+ ... 19,2 mg/l, Mg2+ ... 12,6 mg/l, Na- ... 3,8 mg/l, K+ ... 4,7 mg/l atd.

Objednejte si návštěvu odborníka naší společnosti a zajistěte si pro svůj domov, nebo provozovnu výběr toho nejvhodnějšího zařízení.


 

Vitamíny a minerály pro zdraví a vitalitu